Ett jätteprojekt från våren 2019. Nya skyltar i utskuren Aluminium ute och närmare 300(!) kvadratmeter printad dekor monterat invändigt.